Fanzine

Nesta sección atoparedes os exemplares do Fanzine “Fanaxa” que editou e distribuiu a asociación. Na súa realización non só traballaron os seu asociados senon que tamén participaron outros colaboradores e empresas.

Nos seus contidos e opinións vertíanse as inquedanzas do momento…

fanzine_20000701_portada_bj